ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Πνευματική Ιδιοκτησία

To vsclima.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα που προσφέρει προς πώληση προϊόντα κλιματισμού και θέρμανσης. Δικαιοπάροχος της εν λόγω Ιστοσελίδας είναι η εταιρία με την επωνυμία «Βρέντζος Εμμανουήλ του Νικολάου», με έδρα την Βενιζέλου Ελευθερίου 214, Μαλεβιζίου, 71414, Γάζι Ηράκλειο, με ΑΦΜ: 103818433, ΔΟΥ: Ηρακλείου, (στο εξής θα αναφέρετε και ως «vsclima.gr», «εμείς», «εμάς», «μας»). Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vsclima.gr.

Το www.vsclima.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα του καταστήματος vsclima.gr με σκοπό την ενημέρωσης και πώληση των προϊόντων των εταιριών που συνεργάζεται ή εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης του www.vsclima.gr πρέπει να συμμορφώνεται με τους παρακάτω όρους χρήσης του ιστοτόπου και του περιεχομένου του. Επίσης, πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματα, που αναγράφονται παρακάτω, σε θέματα επιστροφής, αντικατάσταση, και ακύρωσης της παραγγελίας, διότι αναδρομική απαίτηση δικαιωμάτων λόγο άγνοιας δεν γίνεται αποδεκτή μετά το πέρας τον χρονικών ορίων που ορίζονται παρακάτω. Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να διαβάζεται προσεχτικά του όρους που ακολουθούν.

1 Τροποποίηση όρων χρήσης

Το vsclima.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους χρήσης του ιστοτόπου, του περιεχομένου του, και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών πωλήσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, των συνεργατών της και της μεταβολές του νομικού πλαισίου της Ελλάδος που αφορά εμπορικές συναλλαγές. Το vsclima.gr υποχρεούται να ενημερώνει τους χρηστές/πελάτες του για της τροποποιήσεις όταν εκκρεμεί μια συναλλαγή που ξεκίνησε με του όρους πριν τη κάθε τροποποίηση.

2 Πληροφορίες προϊόντων

Το vsclima.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών των προϊόντων που προβάλλονται μέσα από τον ισοτόπου www.vsclima.gr. Ώς πληροφορίες για τα προϊόντα ορίζονται τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, η φωτογραφίες τους τα σχεδιαγράμματα απεικόνισης της δομής ή λειτουργίας του προϊόντος, διαγράμματα στατιστικών ή άλλων πληροφοριών, καθώς και η πρόταση χρήσης του vsclima.gr που προκύπτει με βάση τα διαφανή κριτήρια που αυτό ορίζει για κάποια προϊόντα.

Η πληροφορίες των προϊόντων συλλέγονται από της πηγές πληροφόρησης των εταιριών – κατασκευαστών που το vsclima.gr συνεργάζεται και τους Έλληνες αντιπροσώπους τους – όταν αφορά εισαγόμενα προϊόντα – μετά από άδεια γραπτή η προφορική από αυτές ή τους αντιπρόσωπου τους στην Ελλάδα. Τέτοιες πηγές είναι Βιβλία Εργασία (Work Book) που παρέχονται από της εταιρίες. Σε περίπτωση ανακρίβειας ή λανθασμένης πληροφορίας που προκύπτει από της πηγές πληροφόρησης το vsclima.gr δεν φέρει καμία ευθύνη ακόμα και αν η προβληματική πληροφορία προκαλέσει οποιαδήποτε μορφή ζημίας. Σε περίπτωσης τυπογραφικών λαθών για οποιοδήποτε λόγο το vsclima.gr δεν φέρει καμία ευθύνης για ζημίες παρά μόνο την υποχρέωση να αποδεχτεί την επιστροφή του προϊόντος ανεξαρτήτως όρων συναλλαγής που ορίζονται παρακάτω στο παρών κείμενο.

3 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο παρών ιστοτόπος και το όνομα του αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του καταστήματος vsclima.gr και συγκεκριμένα των ιδιοκτητών της επιχείρησής και μόνο αυτών. Ο ιστοτόπος και το περιεχόμενο του καθώς και η πληροφορίες των προϊόντων, όπως ορίζετε στην σχετική παράγραφο στο παρόν κείμενο, είναι υπό το καθεστώς πνευματικών δικαιωμάτων όπως μόλις αναφέρθηκε και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.

Απαγορεύεται ο αντιγραφή αναλογική ή ψηφιακή και με οποιαδήποτε μέσω μηχανής ή λογισμικό. Απαγορεύεται η αναδιανομή και μεταφορά του ιστοτόπου ή του περιεχόμενου του και των πληροφοριών των προϊόντων (όπως ορίζονται στην σχετική παράγραφο) είτε στην μορφή που παρουσιάζονται στον παρόν ιστοτόπο www.vsclima.gr είτε σε τροποποιημένη μορφή.

Ειδικά για την περίπτωση που η πληροφορίες έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί αποκλειστικά από το vsclima.gr, δηλαδή όχι από τις πηγές πληροφόρησης (όπως ορίζονται στην σχετική παράγραφο) τα πνευματικά δικαιώματα της παρουσίασης στον ιστοτόπο είναι αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία του vsclima.gr. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η μη επεξεργασμένη μορφή πληροφορίας από το vsclima.gr ανοίκεια στα πνευματικά δικαιώματα των κατασκευαστών και των αντιπροσώπων τους. Ως εκ τούτου αυτοί ορίζουν και τους όρους χρήσης της πληροφορίας των προϊόντων τους.

Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου www.vsclima.gr σαν μέσο προβολής και παρουσίασης των προϊόντων που αυτό προβάλλει, για εμπορικές συναλλαγές από τρίτους όταν στην συναλλαγή δεν συμμετέχει το κατάστημα vsclima.gr. Η απαγόρευση αυτή ισχύ για τον ιστοτόπο στην αυθεντική μορφή του με απευθείας σύνδεση (direct link) ή με έμμεση (wraped link) ή οποιοιδήποτε άλλο μέσω προβολής ή μεταφοράς, όπως e-mail, social networks, news groups κ.τ.λ. Επίσης, η συγκεκριμένη απαγόρευση ισχύ τόσο για όλο τον ιστοτόπο όσο και για μεμονωμένα τμήματα αυτού καθώς και φωτογραφίες της επιφάνειας εργασίας του χρήστη που περιλαμβάνον την απεικόνιση τμήματος (ή ολόκληρου) του ιστοτόπου.

4 Περιορισμός ευθύνης του καταστήματος

Το κατάστημα vsclima.gr δεν ευθύνεται για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας των πελατών / χρηστών (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 9. «Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων»).

Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το vsclima.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Σε καμία περίπτωση το κατάστημα vsclima.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία χρηματικής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, των επισκεπτών του ιστοτόπου, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, την αδυναμία παροχής υπηρεσιών, των πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, από τυχόν παραπληροφόρηση λόγο κακόβουλων, μη επιτρεπόμενες, παρεμβάσεων τρίτων σε πληροφορίες προϊόντων, πληροφορίες και υπηρεσίες που προβάλλονται μέσω του ιστοτόπου. Επιπροσθέτως, το κατάστημα thermoclim.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση εξαπάτησης χρηστών / πελατών από τρίτους που χρησιμοποιούν ακριβής ή παρεμφερής απομίμηση το ιστοτόπου με σκοπό την πρόκληση ζημιών οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως.

5 Ευθύνη χρήσης

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.vsclima.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, παράνομο περιεχομένο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, που αποτελεί παραβίαση του απορρήτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δείχνει εμπάθεια, εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες οποιασδήποτε μορφής σε ανήλικους, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

6 Εμπορικές συναλλαγές

6.1. Διαθεσιμότητα και τιμολόγηση προϊόντων

  • Παράδοση σε 5-10 ημέρες
    Αφορά Προϊόντα που είτε είναι άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα μας, είτε δεν είναι άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα αλλά είναι στον προμηθευτή
  • Παράδοση έως 30 ημέρες κατόπιν παραγγελίας
    Αφορά σε προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν σε απόθεμα στο κατάστημα και παραδίδονται μόνο κατόπιν παραγγελίας εντός 30 ημερών.

Το vsclima.gr τιμολογεί τα προϊόντα με βάση της προτηνόμενες τιμές λιανικής πώλησης του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου διατηρώντας έτσι την αντικειμενική αξία του προϊόντος την αξιοπιστία του αντιπροσώπου, του κατασκευαστή και του ίδιου του καταστήματος. Σε περίπτωση που το κατάστημα thermoclim.gr κρίνει σκόπιμο ότι κάποια προϊόντα πρέπει να πωληθούν σε τιμή προσφοράς ή υπό το καθεστώς έκπτωσης τότε πάντα στον ιστοτόπο www.vsclima.gr αναγράφεται η αρχική τιμή του προϊόντος όπως τιμολογήθηκε αρχικά και στην συνέχει την τιμή της έκπτωσης ή της προσφοράς. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει να μην βάζει τον πελάτη σε σύγχυση για την αντικειμενική αξία παρόμοιων προϊόντων που διατίθενται ή μη από το vsclima.gr ανεξάρτητα από την ειδική προσφορά ή έκπτωση που δίνατε να ορίζει κατά βούληση.

Το vsclima.gr επιφυλάσσετε για τυχόν λάθη στην τιμολόγηση, και δεν φέρει καμία ευθύνη νομικού χαρακτήρα και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή απώλειες λόγο της λανθασμένης τιμολόγησης. Το μόνο που οφείλει είναι να αποκαταστήσει το λάθος το ταχύτερο δυνατό και να ενημερώσει ανάλογα την τιμή ή τις τιμές στον ιστοτόπo

Το vsclima.gr προτρέπει τους καταναλωτές να ενημερώσουν το κατάστημα με e-mail, τηλεφωνικά ή με Fax για τα λάθη που πέφτουν στην αντίληψη τους ή για τις μεγάλες διαφορές τιμών του www.vsclima.gr και άλλες επιχειρήσεις που ενδεχομένους να οφείλονται σε λάθη τιμολόγησης.